Η τεχνολογία ως εργαλείο αποδοτικότητας

Ο πρωταρχικός στόχος της αναδιοργάνωσης της πληροφορικής είναι η κατασκευή μιας σταθερής δομής πληροφορικής από την υπάρχουσα με προσοχή στις μελλοντικές τροποποιήσεις.

Μια επιτυχημένη αναδιοργάνωση της πληροφορικής υποδομής οδηγεί σε σημαντική αύξηση των εσόδων. Ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης και τη βιομηχανία, η αύξηση αυτή μπορεί να φθάσει το 50%.

.

Τα βήματα αναδιάρθρωσης:

  • Ανάλυση και έλεγχος της υπάρχουσας υποδομής πληροφορικής
  • Δημιουργία αναπτυξιακής στρατηγικής για τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας
  • Συστάσεις για την ανάπτυξη ή τον εκσυγχρονισμό της υποδομής για μέγιστη αυτοματοποίηση στο χώρο εργασίας.
  • Συστάσεις σχετικά με τη μηχανική, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων πληροφοριών.
  • Συστάσεις για μηχανική, ανάπτυξη, υλοποίηση και εκσυγχρονισμό ιστοσελίδων, SEO (βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης), βελτιστοποίηση εφαρμογών ιστού. Δημιουργία και αντιπροσώπευση της επωνυμίας της εταιρείας στο διαδίκτυο. Αυτό μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις της εταιρείας σας έως και 30%.
  • Συστάσεις σχετικά με τη βελτιστοποίηση των δαπανών πληροφορικής.
  • Συστάσεις σχετικά με την ικανότητα του εξοπλισμού και το λογισμικό.
  • Συστάσεις σχετικά με τη δημιουργία των απαραίτητων ενοτήτων για την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών σας και την ενσωμάτωσή τους στις υπάρχουσες εφαρμογές.
  • Συστάσεις σχετικά με τις τεχνολογίες cloud και την παροχή των απαραίτητων λύσεων cloud.
  • Ενσωμάτωση και εφαρμογή των προαναφερθέντων συστάσεων στην υποδομή σας πληροφορικής.

Επικοινωνήστε μαζ μας και θα δημιουργήσουμε μια στρατηγική μείωσης εξόδων για την επιχείρηση σας.