Στοχευμένες λύσεις εξαγωγών

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε επιχειρήσεις  όπως εσείς να κερδίσουν με την επέκταση τους στις διεθνείς αγορές, παρέχοντας την υποστήριξη που χρειάζεστε για να αυξήσετε τις εξαγωγές σας.

Η Noria εντοπίζει αξιόπιστους εταίρους στη χώρα στόχο, αξιολογεί τις ικανότητες και σας βοηθάει στην τελική επιλογή σας. Ανεξάρτητα από το αν θέλετε ή όχι να εισέλθετε στην αγορά ή να μεταφέρετε την παραγωγή σας, η Noria προσδιορίζει τη σωστή χώρα και την κατάλληλη τοποθεσία.
Εξαγωγή μέσω πλατφορμών εξαγωγής όπως το Alibaba,  Amazon business, tradekey.

Σας βοηθάμε να δημιουργήσετε τη βέλτιστη παρουσία στο διαδίκτυο για την επιτυχία σας.

Ποιες είναι οι πιθανότητες να είναι πραγματικά επιτυχής η στρατηγική σας ;
Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές ;
H Noria έχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες για να πάρετε τις σωστές αποφάσεις.

Η σωστή στρατηγική πώλησης και η διαχείριση της εσωτερικής αγοράς αποτελούν τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας για  τις διεθνείς πωλήσεις.
Όπως μας έδειξε η εμπειρία μας, Μόνο όσοι είναι καλά οργανωμένοι σε διεθνές επίπεδο θα αποδειχτούν βιώσιμοι σε διεθνές επίπεδο.